cövhər

cövhər
is. <ər. əsli farsca «gövhər»dən>
1. Hər hansı bir üzvi maddənin distillə və s. kimyəvi üsulla ayrılan yığcam məhlulu, şirəsi. Nanə cövhəri (bax cövhərnanə). Cövhərini çəkmək – distillə etmək, distillə vasitəsilə cövhərini, xülasəsini almaq.
2. köhn. Neft, ağ neft. <Hacı Sultan> Hərdən qənd və cövhər də alıb satır. . S. H.. <Şərəf xala:> Qəbir üstünə getmişdim. Gec qayıtdım. Cövhər ala bilmədim, dükanlar bağlı idi. H. S..
3. məc. Bir şeyin (əsərin, sənədin, yazının, nitqin və s. -nin) qısa, yığcam xülasəsi, əsas qayəsi, məğzi: əsil mətləb. // məc. Əsil, mayə, zat, kök. Eşq dərdi, ey müalic qabili-dərman deyil; Cövhərindən eyləmək cismi cüda asan deyil. F..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • cövhərdar — ə. və f. 1) cövhərli; 2) fitri istedad və qabiliyyət sahibi; 3) almaz və b. daş qaşla bəzədilmiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cövhərşünas — ə. və f. cövhər tanıyan, daş qaş bilicisi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cövhərnanə — bax nanə cövhəri (arağı) («nanə»də) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cövhər — ə. əsli f. 1) zat, mahiyyət, əsl, maya; 2) təbiət, xassə; 3) qılınca, bıçağa və s. su vermək üçün maddə; 4) daş qaş, qiymətli daş; 5) essensiya …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cövhəri — ə. cavahirə aid olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cövhərfüruş — ə. və f. cavahir alverçisi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cəvahir — ə. «cövhər» c. bax: cövhər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • araq — is. <ər.> 1. Meyvədən və s. dən çəkilən spirtli içki. Tut arağı. Zoğal arağı. Araq çəkmək. – Ərəqlə badədir ol iki cövhər; Ki, yoxdur onlara dünyadə salis. S. Ə. Ş.. <Kərəmov:> Bütün dünya qurulub araq şüşəsinin üstündə, bircə mən ora …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nanə — <ər.> bot. Yeyilən çoxillik ətirli göyərti növü. Nanə qurutmaq. Üç dəstə nanə. Nanə cövhəri (arağı) – nanədən çəkilən araq, cövhər (təbabətdə işlədilir). ◊ Ürəyi nanə yarpağı kimi (tək) əsmək (titrəmək) – bax ürək. Üstündə nanə yarpağı tək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • arağnanə — (Lənkəran) nanə cövhəri. – Arağnanə sancının dərmanıdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”